Werkgevers

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payrollonderneming.

Via een payrollconstructie besteedt de inlener juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies, contractbeheer en bijvoorbeeld pensioenen uit aan een payrollonderneming.

Payrollen?

 • Weet u niet zeker of u de werknemer wel voor langere tijd nodig heeft? Maak een flexibele schil door gebruik te maken van ons als payrollbedrijf. Hierdoor kunt u uw personeelsbestand makkelijker op- en afschalen. 
 • U schuift mogelijk nu vacatures op de lange baan omdat u niet weet of ze gedurende langere tijd nodig zijn – dat hoeft niet bij payrolling. U kunt immers makkelijk op- of afschalen. 
 • Als ondernemer kunt u scherper calculeren en dus meer omzet binnenhalen, met als gevolg toenemende personeelsvraag en dus meer kansen voor werknemers. 
 • U kunt personeel in totaal 5½ jaar met (tijdelijke) contracten aan u binden in plaats van de 2 jaar waartoe u wettelijk wordt verplicht. U blijft gedurende deze periode zelf uw medewerkers aansturen en eventueel nieuwe werven. 
 • U wil van de juridische personeelszaken af. Wij nemen uw personeel op papier in dienst en worden hiermee de juridische werkgever. Dit is meteen het grootste verschil tussen payrolling en salarisadministratie. Bij het laatstgenoemde blijft u namelijk nog wel gewoon juridisch aansprakelijk. 
 • Wij nemen de arbeidsrechtelijke risico's over. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, begeleiding bij ziekte en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot het dienstenpakket van ons behoren.

Wat moet u zelf blijven doen?

Als werkgever blijft u de belangrijkste kernzaken zelf bepalen, zoals het werven en aannemen van nieuwe werknemers, de hoogte van het salaris (mits binnen de wettelijke grenzen), het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen uw bedrijf en voor de medewerkers van belang zijn. Er verandert dus niets op de werkvloer qua gezagsverhouding.

Met payrolling bij Renew Payroll weet u zeker dat alle benodigde kennis aanwezig is. Voor werkgevers geldt door in Nederland personeel in dienst te nemen u te maken krijgt met een verdrievoudiging van het aantal wetten en regels waarmee u te maken krijgt. Deze zorgen neemt Renew Payroll over. Ook beperkt u door het werken met payroll de personele rompslomp tot het doorgeven van gewerkte uren en het betalen van één inkoopfactuur.

Kortom

Loonkosten in eigen beheer:

Bruto salaris plus:
 • Verplichte wettelijke regelingen
 • Sociale lasten van de werkgever (o.a. WAO, WW, ZVW)
 • Sectorpremies
 • Afdrachten sectorspecifieke regelingen
 • Opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en overig verlof

Risico’s /verzekeringen

 • Aanvullende verzekeringen zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Kosten arbodienst / verzuimbegeleiding
 • Juridische kosten

Overige kosten

 • Pensioen
 • Administratieve kosten / eigen administratie /accountantskosten / salarisverwerking 

Uw medewerker betaalt (via u) van het brutosalaris nog de wettelijke verplichte loonheffing en het werknemersdeel van de pensioenpremie.

Loonkosten via Renew Payroll

U betaalt een vaste kostprijs per gewerkt uur. Dit bedrag komen wij vooraf overeen. Deze kostprijs dekt alle elementen van uw personeelskosten.

De kracht van het collectief

Wij werken voor een groeiend aantal ondernemers. Wij hebben ook een groeiend aantal medewerkers op de payroll staan. Deze aantallen stellen ons in staat zaken te automatiseren en goedkoper in te kopen. Ook kunnen wij risico’s beter spreiden en opvangen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat u uw personeelszaken niet goedkoper kunt regelen dan wij in het collectief kunnen aanbieden. Hierin zit dan ook uw besparing ten opzicht van de loonkosten die u hebt als u het in eigen beheer doet.

Werken met payroll is interessant voor iedere organisatie die met personeel werkt vanwege de verhoogde flexibiliteit, het gemak, het beperkte risico en het financiële voordeel dat u kunt behalen door efficiënter in te kopen. Het maakt daarbij niet uit of het een kortlopend project of een lange termijn traject betreft.

U zou graag een werknemer in dienst willen maar niet de papieren rompslomp van het werkgeven eromheen? Dan is payrolling dé oplossing voor u.


De voordelen van Renew Payroll

 • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Zo hebt u een zeer nauwkeurig inzicht in uw totale salaris- en personeelskosten.

  Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer.

  U weet vooraf exact wat uw personele kosten zijn, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw berekeningen.

  Uw financiële administratie wordt hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waarmee u direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren. U weet vooraf exact wat uw personele kosten zijn, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw berekeningen.

  Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel, een voordeel is dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.