Werkgeven zonder zorgen!

Renew Payroll, het bureau waaraan u het contractbeheer en de verloning van door uzelf geworven personeel gemakkelijk en voordelig kunt uitbesteden. En risicoloos, omdat uw personeel bij ons een contract krijgt. Eigenlijk komt u altijd wel personeel tekort, maar extra mensen aannemen is duur. Uitzendkrachten zijn een aardig alternatief, maar eigenlijk wilt u zélf uw personeel uitzoeken en het bruto uurloon bepalen. Welnu, dat kan. Bij ons.

Renew Payroll neemt nagenoeg alle administratieve handelingen voor u uit handen. Hierdoor houdt u meer tijd over voor uw core business. Wij brengen uw personeelszaken terug tot één loket of liever gezegd tot één inkoopfactuur. Werkgeven zonder zorgen!


Vacatures

Werkgever

Werknemer

Inschrijven


De voordelen van Renew Payroll

  • Renew Payroll neemt nagenoeg alle administratieve handelingen voor u uit handen. Hierdoor houdt u meer tijd over voor uw core business. Wij brengen uw personeelszaken terug tot één loket of liever gezegd tot één inkoopfactuur. Werkgeven zonder zorgen dus.

  • Omdat een proeftijd van een maand over het algemeen te kort is om te beoordelen of een nieuw aangenomen medewerker binnen de organisatie past, kunt u ervoor kiezen om te werken met een flexibele contractvorm. Daarnaast kunnen wij uw medewerkers binnen een periode van 4 jaar maar liefst 8 tijdelijke contracten aanbieden. Wij kunnen u goed adviseren welke vormen van flexibiliteit mogelijk zijn die bij uw eigen specifieke wensen passen.

  • Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap zal een behoorlijke besparing opleveren in uw personeelskosten. In plaats van een aparte factuur van de accountant, arbodienst, verzekering, het pensioenfonds, etc. brengt Renew Payroll alle werkgeversverplichtingen terug tot één inkoopfactuur.

  • Renew Payroll staat voor zekerheid. Allereerst de zekerheid dat uw medewerkers correct worden uitbetaald en dat Renew Payroll haar financiële verplichtingen nakomt richting de Belastingdienst en andere instanties.

    Een ander risico dat u geheel, dan wel gedeeltelijk bij Renew Payroll kunt neerleggen is het ziekterisico van uw medewerkers. Niet te vergeten de "Wet Poortwachter" met al zijn administratieve handelingen zoals voortgangsgesprekken, rapportages en dergelijke. Zo weet u van tevoren dat alles geregeld is en komt u niet voor verrassingen te staan.

  • Door het maken van strakke afspraken met ons, kunt u uw organisatie goed budgetteren omdat u nauwkeurig weet welke personeelskosten u mag verwachten in de komende tijd. Vooraf op twee cijfers achter de komma nauwkeurig weten wat uw personeel kost, kan alleen met payrolling.

Laatste nieuws